ARCA 2012

INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2012 – ZBORNIK RADOVA

INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI 2012 – ZBORNIK RADOVA

Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Za izdavača:
Vojislav Raušević

Glavni urednik:

Prof. dr. sc. Stjepan Car

Uredništvo:
Dr. sc. Jelena Bleiziffer, INSTITUT IGH, d.d.
Prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske
Doc. dr. sc. Darko Huljenić, Ericsson Tesla
Dr. sc. Mira Lenardić, Nacionalno vijeće za konkurentnost
Dr. sc. Hrvoje Meštrić, ravnatelj uprave za znanost u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa

Urednik izdanja:
Vojislav Raušević

Redakcija:
Vojislav Raušević
Silvana Svilar
Damir Gornik
Oblikovanje omota:
Damir Gornik

Grafička priprema i DTP:
Damir Gornik

Lektura:
Morana Kovač

Prijevod:

ABIS d.o.o.

Tisak:
ALFACOMMERCE d.o.o. Zagreb

Naklada:

100 primjeraka

Tiskano u Hrvatskoj

KATALOG ARCA 2012.

KATALOG ARCA 2012

Impresum:

Izdavač:
Udruga inovatora Hrvatske

Za izdavača:
Vojislav Raušević

Glavni urednik:
Prof. dr. sc. Stjepan Car

Urednik izdanja:
Vojislav Raušević

Redakcija:
Vojislav Raušević
Silvana Svilar
Igor Dujmović
Damir Gornik
Branko Horvat

Prijevod:
ABIS d.o.o.

Lektura:
Morana Kovač

Oblikovanje omota:
Damir Gornik

Grafička priprema i DTP:
Damir Gornik

Tisak:
Alfacommerce d.o.o.

Naklada 600 primjeraka

Tiskano u Hrvatskoj

Popis nagrada ARCA 2012

GRAND PRIX ARCA 2012
Rbr.InovacijaAutor
1RLC 23Zvonimir Viduka
ALTPRO d.o.o.
ARCA
Rbr.InovacijaAutor
1BIOROTORÐuro Horvat, TEHNIX d.o.o.
2JEDNOOPRUŽNI POGONSKI MEHANIZAM ZA DVOPOLOŽAJNE SKLOPNE APARATEdr. Radovan Milošević, Marko Uremović, Tomislav Čabraja , KONČAR – Električni aparati srednjeg napona d.d.
3METODA ZA OTKRIVANJE KVAROVA NAMOTA ASINKRONIH I SINKRONIH STROJEVADr. sc. Ante Elez, Prof. dr. sc. Stjepan Car, KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.
4KUĆA PRIRODNE IZVRSNOSTIRade Nekić,Dragica Nekić – PTO Nekić
5REVOLVER RHSHrvoje Ropić, Hs-Produkt D.o.o
6RUCONBAR –
GUMIRANA BETONSKA
BARIJERA ZA ZAŠTITU
OD BUKE
Građevinski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Prof. dr. sc. Stjepan Lakušić
ARCA – INOZEMNI IZLAGAČI
7AUTOMAT ZA IZDAVANJE PREPAID KARTICAZlatan Karabegović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
8METODA ZA PROIZVODNJU ČAĐEMOSCOW STATE MINING UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA MEÐUNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”
POSEBNE NAGRADE
IFIA
Rbr.InovacijaAutor
1IFIA LAUREATE – METODA ZA
OTKRIVANJE KVAROVA
NAMOTA ASINKRONIH I
SINKRONIH STROJEVA
Dr. sc. Ante Elez
Prof. dr. sc. Stjepan Car, KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.
2IFIA GOLD – EKOMUNALÐuro Horvat
TEHNIX d.o.o.
3IFIA GOLD – NAPRAVA ZA MLJEVENJE KUGLAMA I MIJEŠANJEJožef Vlah, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
4IFIA GOLD – UNAPREĐENJE I POPRAVAK BETONSKIH STRUKTURA POMOĆU NANO ČESTICA I IZVORNIH MATERIJALA SA JUGOISTOKA ZEMLJEMrs. Mahla Rezaei
Mr. Seyed Mohsen Kalvandi, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN
5IFIA GOLD – NOVI DŽEPNI DETEKTOR EKSPLOZIVAJiøí Bláha _ RS DYNAMICS Ltd, Praha, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE
RUSIJA
1RUSIJA GRAND PRIX – DIJELOVI BORBENE KACIGEŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Alojzije Šestan
Egon Busch
2RUSIJA GOLD – JASTUK „POSPANKO“BERNARDA d.o.o.
Bernarda Cecelja
3RUSIJA GOLD – DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARAUdruga inovatora Samobor
Srednja strukovna škola, Samobor, Matija Lastovčić
David Martić
4RUSIJA GOLD – AUTOMAT ZA IZDAVANJE PREPAID KARTICAZlatan Karabegović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
IRAN
1IRAN MEDALJA – HAHA – I – KUL POEZIJAŽarko Milinović
2IRAN MEDALJA – PLANETNI BICIKLRefik Fočić, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
ZADAR
1ZADAR – NAJBOLJA HRVATSKA INOVACIJA – PRIZVODNJA VINJAKA I LIKERAOPG ČEPURAN
2ZADAR – NAJBOLJEM MLADOM INOVATORU – DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARAUdruga inovatora Samobor
Srednja strukovna škola, Samobor, Matija Lastovčić
David Martić
3ZADAR – NAJBOLJA MEĐUNARODNA INOVACIJA- FUSSION REACTOR – MAĐARSKAEgely Gyorgy, dr. SAVEZ INOVATORA MAÐARSKE
ZLATO
Rbr.InovacijaAutor
1EKOMUNALÐuro Horvat, TEHNIX d.o.o.
2BRODSKA KUKA S NAPRAVOM ZA PROVLAČENJE KONOPAHrkač Dinko
3MIKROKONTROLERSKI VIŠEKANALNI DIGITALNI TERMOMETARSead Inajetović
4Jastuk POSPANKO, madrac SPORTIVO, revet SAVOYBernarda Cecelja, BERNARDA d.o.o.
5DIJELOVI BORBENE KACIGEAlojzije Šestan, Egon Busch, ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
6NAKIT OD STAKLA I ŽICEAntonija Gospić
7DIDAKTIČKA ELEKTRIČNA GITARAU kategoriji SENIORA nagradu su dobili Matija Lastovčić, David Martić – Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor
8CMENSA KOMPJUTERSKI STOLDražen Smoković, Smoković d.o.o.
9QUADROCYCLEU kategoriji SENIORA nagradu je dobio Sablić Ivan, učenik Tehničke škole Sisak
10CONFERENCE@NET KINECTCitus d.o.o.
11SNIMANJE OBJEKTA U PROŠIRENOJ STVARNOSTI U REALNOM VREMENUStype CS d.o.o.
12Postupak proizvodnje prostirke za papkare i kopitare i njenog recikliranja u kompostMatija Volner
13Kondenzacijska parna turbina s reguliranim oduzimanjem pare snage 2-5 MWGrupa autora, TTK d.o.o.
14XDS PIŠTOLJMarijo Špine, Dubravko Trpčić, HS-Produkt d.o.o.
15HIDRAULIČNI UREĐAJ ZA SANIRANJE OŠTEĆENJA PRIRUBNIČKOG SPOJA PODVODNOG CJEVOVODA POD TLAKOMZUANIĆ ROKO
ZLATO – INOZEMNI IZLAGAČI
16Caffe Espresso Sambuca Caffe Espresso Grappa, Caffe Espresso Bar, Irish Caffe, Sangria, kuhano vinoTHERMOSELF SA, Švicarska
17SUSTAV ZA VERTIKALNO OTVARANJE PROZORA NA ELEKTRIČNI POGONAleksander Grum, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
18AUTOMATSKA VISOKOTLAČNA NAPRAVA ZA PUMPANJE I PRSKANJEIvan Gregorič, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
19ČVRSTO GORIVO S BIO-KOMPONENTAMA OBOGAĆENO MULTIFUNKCIONALNIM PAKETOM ADITIVALeszek Ziemiañski, Anna Duda, GraŸñyna ¯ak, Winicjusz Stanik,Iwona Skrêt, Michał Wojtasik, Jan Lubowicz, Wojciech Mazela, Michał Pajda, Celina Bujas, Oil and Gas Institute, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA – SPWIR
20UNAPREĐENJE I POPRAVAK BETONSKIH STRUKTURA POMOĆU NANO ČESTICA I IZVORNIH MATERIJALA SA JUGOISTOKA ZEMLJEMrs. Mahla Rezaei, Mr. Seyed Mohsen Kalvandi, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN
21UREĐAJ ZA KOMPLEKSNU DIJAGNOSTIKU VEGETATIVNOG ŽIVČANOG SUSTAVASOLOVYH EVGENY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA MEÐUNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”
22VAKUUMSKO POSTROJENJE I TEHNOLOGIJA ZA TALOŽENJE VIŠESLOJNIH STRUKTURA ČVRSTIH OKSIDNIH GORIVIH ĆELIJATOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA MEÐUNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”
23FUSSION REACTOREgely Gyorgy, dr. SAVEZ INOVATORA MAÐARSKE
ZLATO – MLADI
Rbr.InovacijaAutor
1BEŽIČNI PUNJAČ MOBITELAIvan Kožar, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture
2ROBOTSKA RUKA TRZ12Milan Vujić, Stefan Jovanov, Petar Dopuđa (učenici); Mentor: Miroslav Cimeša – Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Beograd – SAVEZ PRONALAZAČA BEOGRADA
31. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, Klaićeva 7, za 130. obljetnicu djelovanja
SREBRA
Rbr.InovacijaAutor
1VIŠEDJELNI ORMARIĆ S LADICAMAIVANA KLEVA
24D TERMOGRAFSKI SUSTAV (4DTS)Karolj Skala, Institut Ruđer Bošković
3STROJ ZA EKOLOŠKO PRANJE SIROVE MASNE VUNEDamir Remenar
4INOVATIVNE RADIONICE, IZRADE MIRISNIH SLIKAAndrea i Diana Balaško
5PLASTIČNE PRIČVRSNICE –TIPLE ZA STIROPOR ZA VANJSKU FASADUTehnoplastika d.o.o., Milan Hrenović
6ELEKTRIČNI AUTOMOBILNenad Grgas, Antonio Grgas, KMT “Dalmatinac”, AMK “Zvir”
7NAPRAVA ZA SUŠENJE ROBEZdenko Jakus
8CILJNIK OPTIČKI CT-1.5X SA INTEGRIRANOM CRVENOM TOČKOM NA JURIŠNOJ PUŠCI VHSGRUPA AUTORA IZ INSTITUTA RUÐER BOŠKOVIĆ, HS PRODUKT
9POSTUPAK DOBIVANJA VJERNOG IZGLEDA KAMENIH ZIDOVA STARIH KUĆAIVAN MILUN
10PRIZVODNJA VINJAKA I LIKERAOPG Čepuran
11AUTOHTONI HRVATSKI NAKITZlatarna Križek d.o.o.
SREBRO – INOZEMNI IZLAGAČI
12VODENA ELEKTRANA S LOPATICAMA NA BESKRAJNOJ TRACIZdravko Bosnić, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
13PLANETNI BICIKLRefik Fočić, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
14NAPRAVA ZA MLJEVENJE KUGLAMA I MIJEŠANJEJožef Vlah, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
15TEKUĆINA ZA OKSIDACIJU NA TEMELJU EMULZIJE KISELINE U ULJUPiotr Kasza, Marek Czupski, Elzbieta Biały, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA – SPWIR
16VOŠTANA MIKROEMULZIJA I NAČIN PROIZVODNJEHalina Syrek, Artur Antosz, Jacek Kapelak, Urszula Gawlak-Józefczyk, Anna Bartyzel, Stefan Ptak, Wojciech Wilk, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA – SPWIR, OIL AND GAS INSTITUTE
17ELEKTRONSKI MEDICINSKI JASTUČIĆ S KONTROLOM TEMPERATUREMrs. Mahgol Jaberansari, Mrs. Farnaz Karimi, Almas Tebcaspian Company, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN
18SPERMICIDNI I PROFILAKTIČKI VAGINALNI IRIGATORYusef Rafiee, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN
19HUMICIN® HUMIC 2000KFT – DODATAK PREHRANI S PRIRODNOM HUMINSKOM KISELINOMJanos Szöllõsy, SAVEZ INOVATORA MAĐARSKE
20BIOAKTIVNI NANOSTRUKTURNI PREMAZI ZA TITANSKE IMPLANTATETOMSK POLYTECHNIC UNIVERSITY, UDRUGA „RUSKA KUĆA ZA MEÐUNARODNU ZNANSTVENU I TEHNOLOŠKU SURADNJU” U SURADNJI SA LLC (LIMITED LIABILITY COMPANY) „PROFI BINEKS”
21NOVI DŽEPNI DETEKTOR EKSPLOZIVAJiøí Bláha _ RS DYNAMICS Ltd, Praha, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE
22BICIKLISTIČKI UREĐAJ ZA SIGNALIZIRANJE PROMJENE SMJERA I KOČENJAAntonin Havelka – Technical University of Liberec, UDRUGA INOVATORA ČEŠKE REPUBLIKE
23QC-FIXChrister Lonn, Lonnconsultant, ŠVEDSKA UDRUGA INOVATORA – SUF
SREBRA – MLADI
Rbr.InovacijaAutor
1STUBIŠNI AUTOMAT S MIKROKONTROLEROMErnst Norbert, mentor Boni Tibor, PRVA
SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR, UDRUGA INOVATORA BARANJE
2MINI NF POJAČALODaniel Vidaković, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture
3GLASOVNO UPRAVLJANJEJurica Rešetar, mentor: Ivan Vlainić, Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor
4PAMETNA PASIVNA KUĆAJosip Barbić, mentor: Ivan Vlainić, Srednja strukovna škola Samobor, Udruga inovatora Samobor
5EKO KUĆA S OBNOVLJIVIM IZVORIMATomislav Habazin, Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb
6TERMOELEKTRIČNI GENERATORNovak Tin, Milek Igor, Mentor: Arsoski Stevče
BRONCE
Rbr.InovacijaAutor
1SOLARNI PANEL ZA GRIJANJE ZRAKOMZoran Černja
2GRAĐEVINSKI ELEMENT ZA SUHO ZIDANJEMilisavljević Mišo
3SUSTAV UPRAVLJANJA VJETROAGREGATOM ZA PODRUČJA JAKIH I TURBULENTNIH VJETROVAdr.sc. Mate Jelavić, dr.sc. Siniša Marijan, Mario Barišić, dipl.ing., dr.sc. Zlatka Tečec-Ribarić, Mario Bilić dipl.ing., Igor Hađina, ing., mr.sc. Krešimir Ivanuš, Andrija Eršek dipl.ing., Boris Furčić, dipl.ing., Josip Babić, dipl.ing.
4GRAĐEVINSKA ILI EKO-TERM PLOČADamir Remenar
5RUČNO IZRAĐENI PRIBOR ZA PISANJE OD MASLINOVOG DRVETAJagoda Bašić
6WALLIGAMI – SLOŽIVA ZIDNA POSUDA ZA BILJKEBioinventa d.o.o.
7VISOR PUREWATER 3KVisor d.o.o.
8UNIVERZALNA METLA ZA DOMAĆINSTVONenad Mihovilović
9SIDRO SA POMIČNIM KRAKOVIMANenad Gospodnetić
10ČOKOLADNA GRAMOFONSKA PLOČAMARINKO BIŠKIĆ
11BEACHBOX STALAK ZA SUNCOBRANMIROSLAV ČEČAVAC
12KONJIČKE RATNIČKE IGREDr. FEDOR MATAIĆ
13KRUNICERATKO ŽAGAR
14PROIZVODI OD GORANSKIH TRAVA, ŠUMSKOG KORIJENJA ( LJEKOVITI ) I KVALITETNE ISTARSKE KOMOVICEVid Arbanas vl. Obrta KOTAČ
15DEKORATIVNI ELEMENTI i UREĐENJE INTERIJERA BRODOVASG stolarija
16OFFSHORE BROD ZA POTPORU NAFTNOJ INDUSTRIJIRoko Zuanić, Matko Zuanić, Lagena d.o.o.
BRONCE – INOZEMNI IZLAGAČI
17ELEKTRONSKI POLICAJACBranko Miladinović, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
18PUNJENJE MOBITELA DISANJEMSašenko Sadiković, ASOCIJACIJA INOVATORA BOSNE I HERCEGOVINE
19MONTAŽNI SNJEŽNI GRANIČNIKAlojz Tomazin, INOVATOSRKI CENTAR ASI – AKTIVNI SLOVENSKI INOVATORI
20MODIFIKATOR SILIKATNOG GELARenata Cicha-Szot,
Sławomir Falkowicz, OIL AND GAS INSTITUTE, UDRUGA POLJSKIH INOVATORA I RACIONALIZATORA – SPWIR
21DIZAJN I PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH ZAPORNIH I SIGURNOSNIH VENTILAMr. Ahmad Moazeni, PRVI INSTITUT INOVATORA I ISTRAŽIVAČA U ISLAMSKOJ REPUBLICI IRAN
22FLUXMAP – PRIJENOSNI 3D MAGNETSKA JEDINICA ZA ISPITIVANJE MATERIJALA BEZ OŠTEĆENJAJ.Szöllõsy, A. Gasparics, T. Farkas, SAVEZ INOVATORA MAÐARSKE
23HQ-WATERViktor Petrik, ŠVEDSKA UDRUGA INOVATORA – SUF
24NOICEcar premaz za vjetrobranska staklaNano Suisse
BRONCE – MLADI
Rbr.InovacijaAutor
1UŠTEDA ENERGIJE NA SEMAFORUKatarina Horvat, Elektrostrojarska škola Varaždin, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture
2IC KONTROLA ZA TOUCHSCREENMarin Stević, Mentor: Tomislav Vdovjak, Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture
3ENERGETSKI SAMOSTOJNA EKOLOŠKA KUĆANoa Jalšovec, II, OŠ Čakovec, mentor Gordan Bartolić
4BATERIJSKO NAPAJANJE SOLARNIM SUSTAVOMUčenici: Bruno Hac, Viktor Pelcl, Valentin Bičanić, Anamarija Samardžić, Josip Polić Strinić, Danijel Manojlović, Jurica Benko, Marijana Horvat, Marijan Horvat,David Verunica, Tomislav Marelić, Jakov Matešković, LovrePetešić, Željko Nenadić, Maja Karamatić, Mentori: Hrvoje Vrhovski i Renata
5AUTOMATIZIRANA PASIVNA KUĆAEmil Šikac, Hrvoje Šeketa, Filip Vlahović, Srednja strukovna škola, Samobor, Udruga inovatora Samobor
6LED UPOZORENJEMihael Vidaković, Mentor: Tomislav Vdovjak dipl. ing.
7NISKOENERGETSKA OBITELJSKA KUĆAIGOR BOGDJEVIĆ

Program izložbe

Program 10. međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012

10. – 13. listopada 2012.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Srijeda, 10. listopada
09:00 – 10:45Akreditacija sudionika izložbe ARCA 2012
10:00 – 10:45Dolazak uzvanika, VIP gostiju i novinara
11:00 – 13:30Svečano otvaranje 10. međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012.
Muzička točka
Prof.dr. Ante Markotić , predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture – Povijest organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj i proglašenje Dana hrvatskih inovatora
Dr. Andras Vedres , predsjednik Međunarodne organizacije nacionalnih asocijacija inovatora IFIA – Što je i zašto je IFIA proglasila Međunarodni dan inovatora
Uručivanje prigodnih priznanja u povodu 55 godina organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj
11:00 – 13:30Dr. Andras Vedres , predsjednik Međunarodne organizacije nacionalnih asocijacija inovatora IFIA promovira tri viteza inovatorstva Međunarodne organizacije nacionalnih asocijacija inovatora IFIA iz Republike Hrvatske
Muzički broj
Prof. dr. Stjepan Car , predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, – obraćanje uzvanicima i izlagačima u povodu 10. međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012.
Prof. dr. Dunja Seiter – Šverko , glavna ravnjateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu –obraćanje uzvanicima i izlagačima u ime domaćina izložbe ARCA 2012.
Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta – obraćanje uzvanicima i izlagačima i svečano otvorenje izložbe inovacija ARCA 2012.
Obilazak izložbe uzvanika, VIP gostiju i novinara
Druženje uzvanika, VIP gostiju i novinara uz prigodni domjenak
13:30 – 19:00Izložba otvorena za posjetitelje
14:00 – 18:30Rad Ocjenjivačkog suda ARCA 2012.
14:00 – 17:30Promocije inovacija pojedinih izlagača i druženje s novinarima na izložbenom prostoru ARCA 2012.
19:00Završetak 1. dana izložbe ARCA 2012
Četvrtak, 11.listopada
10:00 – 19:002. Radni dan izložbe ARCA 2012. – razgledavanje izložbe za posjetitelje
10:30 – 18:30Rad Ocjenjivačkog suda ARCA 2012.
11:00 – 13:00
15:00 – 17:00
Promocije inovacija pojedinih izlagača i druženje s novinarima na izložbenom prostoru ARCA 2012.
19:00Završetak 2. dana izložbe ARCA 2012.
Petak, 12.listopada
10:00 – 19:003. Radni dan izložbe ARCA 2012. – razgledavanje izložbe za posjetitelje
13:00Objava rezultata Ocjenjivačkog suda ARCA 2012.
11:00 – 13:00
15:00 – 17:00
Promocije inovacija pojedinih izlagača i druženje s novinarima na izložbenom prostoru ARCA 2012.
18:00 – 19:00Prijam za predstavnike Ministarstava, OECD-a, VIP gostiju i inozemnih izaslanstva u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i Hrvatske zajednice tehničke kulture. Okupljanje gostiju na izložbenom prostoru ARCA 2012. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici
19:00Završetak 3. dana izložbe ARCA 2012
19:30 – 22:00Svečana večera za uzvanike, VIP goste i novinare
Subota, 13.listopada
9:00 – 16:304. Radni dan izložbe ARCA 2012. – razgledavanje izložbe za posjetitelje
10:00 – 12:00Završna svečanost 10. međunarodne izložbe inovacija
ARCA 2012 i 55 obljetnice organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj uz prisustvo Predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. Ive Josipovića
Doček Predsjednika Republike prof.dr. Ive Josipovića ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Obilazak izložbe ARCA 2012 u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Velika dvorana Nacionalne i sveučilišne knjižnice na prvom katu
Obraćanje prof. dr. Stjepana Cara, predsjednika Udruge inovatora Hrvatske povodom obilježavanja 55 obljetnice organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj
Obraćanje prof.dr. Ante Markotića, predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture u prigodi obilježavanja 55 obljetnice organiziranoga inovatorstva u okrilju Hrvatske zajednice tehničke kulture
Obraćanje Dr. Andras Vedresa, predsjednika Međunarodne organizacije nacionalnih asocijacija inovatora – IFIA prigodom dodjele najviše nagrade IFIA – Arpad Bogsch, i to: Miklosu Bendzselu, predsjedniku državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Mađarske i zamjenika predsjednika Europske patentne organizacije – EPO
Kratko obraćanje Miklosa Bendzsela
Prigodnu nagradu IFIA Predsjedniku Republike Hrvatske prof.dr. Ivi Josipoviću uručuje Predsjednik IFIA dr. Andras Vedres
10:00 – 12:00Prof. dr. Stjepan Car uručuje Povelju i plaketu 55 obljetnice organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj, Predsjedniku Republike Hrvatske
prof. dr. Ivi Josipoviću
Obraćanje Predsjednika Republike Hrvatske prof.dr. Ive Josipovića
Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. Ivo Josipović uručuje odlikovanja i priznanja
Slikanje, izjave za novinare Predsjednika prof. dr. Ive Josipovića, prof. dr. Stjepana Cara,prof. dr. Ante Markotića i dr. sc. Andrasa Vedresa
Odlazak Predsjednika Republike prof. dr.Ive Josipovića iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice
Stanka za osvježenje
12:00 – 14:00Nastavak svečanosti – dodjela povelja, nagrada i priznanja ARCA 2012.
Prigodno obraćanje dr. Andrasa Vedresa, predsjednika Međunarodne asocijacije nacionalnih saveza inovatora (IFIA) u povodu obilježavanja 5. Međunarodnog dana inovatora.
Prigodno obraćanje prof. dr. Ante Markotića, predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture u povodu završetka 10. Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012.
Obraćanje prof. dr. Stjepana Cara, predsjednika Udruge inovatora Hrvatske u prigodi završetka 10. Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012.
12:00 – 14:00Podjela povelja i plaketa povodom 55 Obljetnice organiziranoga inovatorstva u Republici Hrvatskoj. Povelje i plakete uručuju prof.dr. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske i Vojislav Raušević, glavni tajnik Udruge inovatora Hrvatske
Podjela plaketa i nagrada 10. Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012. Plakete i nagrade uručuju prof.dr. Stjepan Car, predsjednik Udruge inovatora Hrvatske i prof. dr. Petar Biljanović, predsjednik Ocjenjivačkog suda 10. Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012.
Podjela nagrada inozemnih izlagača i sponzora sudionicima 10. Međunarodne izložbe inovacija ARCA 2012, prema vlastitoj prosudbi i odluci.
14:00Domjenak za VIP goste, izlagače i novinare
16:30Završetak izložbe ARCA 2012


Program konferencije

3. konferencija „INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI“:

NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA RH 2013–2020

11.–12. listopada 2012., kinodvorana Ministarstva gospodarstva

Četvrtak, 11. listopada
Konferencija „Inovacijama do konkurentnosti“: „Nacionalna strategija inovacija RH“Kinodvorana MINGOPod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, a u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i Ministarstva gospodarstva, te uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), te uz suradnju Ministarstva poduzetništva i obrta te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU
TEMA 1. DANA:ULOGA INOVACIJA U GOSPODARSKOM RASTU: ANALIZA STANJA I PRIJEDLOZI POBOLJŠANJA (UZ PREDSTAVLJANJE OECD ANALIZE/PREGLEDA)
12:00–12:50Akreditacija sudionika Konferencije
13:00–13:30Svečano otvorenjeKonferencije INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTINacionalna Strategija inovacija Republike Hrvatske 2013. – 2020. i primjeri dobre prakseMinistarstvo gospodarstva – visoki predstavnikMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – visoki predstavnikOECD – Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj – visoki predstavnik
13:30–13:40Izjave za medije
13:40–15:40PLENARNA PREDAVANJAUloga inovacija i državnih politika u gospodarskom rastu zemlje: istaknute prakseGernot Hutschenreiter, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD), viši ekonomist, Odjel za znanost i tehnologijuDr. Heikki Kotilainen , Finska, zamjenik glavnog direktora Agencije za financiranje tehnologija i inovacija (u mirovini)Dr . David Uhlir, zamjenik direktora Centra za inovacije Južne Moravske u BrnuFritz Ohler , direktor, Konzultanska grupacija Technopolis
15:40–16:00Pauza za kavu
16:00–17:40PANEL RASPRAVA I.Predstavljanje i rasprava o glavnim zaključcima i prijedlozima poboljšanja na osnovu OECD-ova „Izvještaja o inovacijskoj politici u RH”Alan Paić , OECD, voditelj Investicionog kompakta za Jugoistočnu Europu
17:40–18:30Zaključna razmatranja prvog dana rada Konferencije
18:30Završetak prvog radnog dana Konferencije
Petak, 12. listopada
Konferencija „Inovacijama do konkurentnosti“: „Nacionalna strategija inovacija RH“Kinodvorana MINGOTEMA 2. DANA:JAČANJE NACIONALNIH INOVACIJSKIH KAPACITETA: INFRASTRUKTURA, UMREŽAVANJE I LJUDSKI KAPITAL
09:00–9:50Akreditacija sudionika Konferencije
10:00–11:00Predstavljanje i rasprava o prijedlogu organizacije provođenja nacionalne strategije inovacija u RHMinistarstvo gospodarstva – predstavnikMinistarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – predstavnikMinistarstvo poduzetništva i obrta – predstavnik
10:00–11:00Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta – predstavnikHrvatska zajednica tehničke kulture – predstavnik
11:00–11:15Pauza za kavu
11:15–13:30UVODNIČAR – KLJUČNI GOVORNIKJosé Manuel Leceta , direktor, Europski institut za inovacije i tehnologijuPANEL RASPRAVA II.Predstavljanje i rasprava o prijedlogu jačanja poveznica između industrije i znanostiVjeran Radatović, Institut Ericsson Nikola TeslaEmira Bečić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaBruno Radojica, Ministarstva poduzetništva i obrtaSanja Smoljak Katić, Hrvatska udruga poslodavacaMarko Lacković, Nacionalno vijeće za konkurentnostZoja Crnečki, Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industrijuHrvoje Meštrić, Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske – BICROZrinka Malešević, HAMAG INVESTHrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicijeTanja MilovićDržavni zavod za intelektualno vlasništvo
11:15–13:30Bela Nemet, Inovacijsko-poduzetnički centar RijekaSrđan Novak, Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvojMarko Krištof, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike HrvatskeDunja Petercol, Hrvatski institut za tehnologijuVladimir Sabo, Hrvatski institut za tehnologijuJosipa Češnovar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaAkademik, Leo Budin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnostiSnježana Bahtijari, Ericsson Nikola TeslaVladimir Soldo,Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u ZagrebuHrvatska banka za obnovu i razvoj – predstavnikModerator: Vjeran Radatović
13:30–14:30Pauza za ručak
14:30–16:30PANEL RASPRAVA III.Predstavljanje i rasprava o prijedlozima jačanja inovacijske klime i inovacijskog ljudskog kapitala uz analizu rezultata provedenog istraživanja inovatorskih potreba i uz primjere dobre prakseStjepan Car, predsjednik, Udruga inovatora HrvatskeBarbara Ambruš, Institut za istraživanje i razvoj ljudskih potencijal
14:30–16:30Tajana Kesić Šapić, HGK – Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvojJadranka Švarc, Institut Ivo PilarDarko Huljenić, ERICSSON TESLASiniša Marijan, Končar-Institut za elektrotehnikuZvonimir Viduka, ALTPROŽeljko Kovač, Centar za poduzetništvo ZagrebFrane Adam i Ana Hafner, Aktiv slovenskih inovatoraTihana Kraljić, PORA – Razvojna agencija podravine i PrigorjaBernarda Cecelja, Bernarda d.o.o.Krunoslav Knezić, Evolve d.o.o.Tomislav Baković, Ekonomski fakultet u ZagrebuStjepan Lakušić, Građevinski fakultet Sveučilišta u ZagrebuDarko Ujević, Tekstilno-tehnološki fakultet u ZagrebuAlojzije Šestan, ŠESTAN – BUSH d.o.oDubravko Rogale, Tekstilno-tehnološki fakultet u ZagrebuMislav Jurišić, Hrvatski institut za tehnologiju d.o.o.Rudolf Stracaboško, konzultantModerator: Stjepan Car
16:30–17:15Zaključno razmatranje po temama rada Konferencije uz predstavnike OECD-a
17:15Završetak rada Konferencije INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI- NACIONALNA STRATEGIJA INOVACIJA REPUBLIKE HRVATSKE 2013.–2020.
18:00–19:00Nacionalna i sveučilišna knjižnica u ZagrebuPrijam za predstavnike Ministarstava, OECD-a , inozemnih izaslanstava i VIP gostiju u organizaciji Udruge inovatora Hrvatske i Hrvatske zajednice tehničke kultureOkupljanje gostiju na izložbenom prostoru
ARCA-e 2012
19:30–22:00Svečana večera za uzvanike, VIP goste i novinare

Datoteka uz članak:

Organizator i potporne institucije

ORGANIZATOR

 Udruga inovatora Hrvatske

VISOKO POKROVITELJSTVO

 Predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović

SUORGANIZATORI

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

 Hrvatska gospodarska komora

 Hrvatska zajednica tehničke kulture

 Međunarodna federacija nacionalnih organizacija inovatora

POKROVITELJSTVO

 Ministarstvo gospodarstva

 Ministarstvo poduzetništva i obrta

 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

 Hrvatska banka za obnovu i razvitak

GENERALNI SPONZOR

 KONČAR – Elektroindustrija d.d. Zagreb

SPONZORI

 TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec

 HS produkt d.o.o., Karlovac

5. međunarodni dan inovatora

IFIA – Međunarodna federacija nacionalnih organizacija inovatora obilježava 5. međunarodni dan inovatora. Nakon Shzoua (NR Kina) izvršni komitet IFIA odlučio je da se 5. međunarodni dan održi u sklopu 10. jubilarne izložbe ARCA 2012 u Zagrebu.

Za tu prigodu IFIA je predvidio održavanje međunarodne konferencije na temu: ”Organizirani inventivni rad i komercijalizacija inovacija – modeli i iskustva”.

Očekuje se da će na međunarodnoj konferenciji i 5. međunarodnom danu inovatora sudjelovati nacionalne inovatorske asocijacije iz 20-tak zemalja članica IFIA.

Održavanje međunarodne konferencije i 5. međunarodnog dana inovatora predviđeno je za 10. listopada 2012.

5. KONFERENCIJA INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI

Posebnost ovogodišnjeg sajma ARCA 2014 je održavanje
5. konferencije „INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI
s međunarodnim sudjelovanjem uz potporu: TAIEX – Tehnička pomoć i razmjena informacija Europske Unije.

Tema konferencije je:
“INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA”

Mjesto i vrijeme konferencije:

 • 14. listopada 2014., Hrvatska gospodarska komora – Centar za poduzetništvo, inovacije i tehnološki razvoj,
  Nova cesta 3-7, Zagreb

Na konferenciju se pozivaju:

 • inovatori, poduzetnici, menadžeri, vlasnici tvrtki, razvojni inženjeri, istraživači, znanstvenici, predstavnici fakulteta i sveučilišta, znanstveno istraživački instituti, predstavnici državnih tijela iz područja gospodarstva, znanosti i obrazovanja i svi oni koji mogu pridonijeti poboljšanju postojećeg stanja u gospodarstvu

Organizator, pokrovitelji i suradničke insitucije:
Udruga inovatora Hrvatske, Ministarstvo gospodarstva, Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i TAIEX – Tehnička pomoć i razmjena informacija Europske Unije.

Radni jezici konferencije:

 • Hrvatski i engleski jezik uz simultano prevođenje

PRIJAVE:

PRIJAVA REFERATA ZA KONFERENCIJU 

PRIJAVA SUDIONIKA KONFERENCIJE

Način izlaganja

 • prototip, uzorak iz nulte serije
 • novi proizvodi
 • grafički prikaz na posteru 90 x 70 cm ili 120 cm x 90 cm
 • multimedijska prezentacija
 • računalna simulacija
 • izlagači mogu izlagati na standardiziranim izložbenim prostorima od 6 m2, 8 m2, 12 m2 ili po posebnom zahtjevu izlagača
 • minimalni izložbeni prostor po izlošku iznosi 2 m2

Standardni izložbeni prostor obuhvaća:

 • izložbena konstrukcija (oktanorm)
 • stijene, podest, stolac, natpis s nazivom izlagača
 • dodatna oprema (vitrine, police, stolovi, rasvjeta, priključak struje…) naručuju se po posebnom zahtjevu izlagača uz n

Očekivanja

NA IZLOŽBI ARCA 2012 OČEKUJEMO:

 • 350 inovacija, znanstveno-istraživačkih projekata, novih proizvoda i tehnologija iz područja strojarstva, elektrotehnike, informatike, mehatronike, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, medicine, graditeljstva, arhitekture i dr.
 • 320 izlagača iz zemlje i 20-tak država (Mađarska, Rumunjska, Rusija, Slovenija, Njemačka, Austrija, Češka, Iran, BiH, Australija, Srbija…)
 • 85% sudionika iz udruga, trgovačkih društava, akademske zajednice, poduzetnika i obrtnika i 15% samostalnih inovatora.
 • Više od 15 000 posjetitelja.
 • Više od 50 akreditiranih novinara iz 20-tak tiskovnih i elektronskih medija.

Nagrade i priznanja

Međunarodni ocjenjivački sud ARCA 2012 kojeg čini 11 istaknutih stručnjaka iz znanstvene zajednice i gospodarstva ocjenjivat će po slijedećim kriterijima:

 • kreativnost uložena u stvaranje inovacije
  od 0 – 20 bodova;
 • komercijalna vrijednost inovacije (očekivane ili postignute)
  od 0 – 20 bodova;
 • tehničko-tehnološka razina inovacije
  od 0 – 20 bodova;
 • ekološko, zdravstveno ili sigurnosno značenje inovacije
  od 0 – 20 bodova;
 • dodatni kriterij prema diskrecijskom pravu Ocjenjivačkog suda,
  od 0 – 20 bodova.

Tim pristupom, uvjereni smo da će nagrade ARCA 2012 pripasti najboljima. Nagrade će biti uručene dobitnicima na prigodnoj svečanosti na izložbi u prisustvu državnih dužnosnika, novinara i izlagača.

POPIS NAGRADA ARCA 2012.

Ciljevi

 • Promocija inovacija, inovatora i sredina u kojima nastaju
 • Nagrađivanje najboljih

Naša je nakana da u zajedništvu s poduzetničkim i gospodarskim institucijama Republike Hrvatske i akademskom zajednicom izgradimo:

 • poticajnu klimu za organizirano inovatorstvo,
 • djelotvorniju suradnju gospodarstva i akademske zajednice, kao i javnih instituta,
 • obrazovni sustav koji će poticati stvaranje inovacija i unaprijediti poduzetništvo,
 • čvršću vezu primijenjenih znanstvenih istraživanja s potrebama hrvatskog gospodarstva.

Pozivamo poduzetnike, gospodarstvenike, istraživače, razvojne inženjere, znanstvenike, menadžere, kao i predstavnike svih znanstvenih i gospodarskih institucija da se uključe u rasprave na konferenciji, te da sudjeluju, odnosno, posjete izložbu inovacija ARCA 2012.

Svečanost u povodu početka izložbe i konferencije održat će se 10. listopada 2012. s početkom u 11:00 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb