ARCA 2011

ARCA 2011 u brojkama

Na sajmu ARCA 2011 u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu bilo je izloženo 335 inovacija iz Hrvatske i 10 država Europe, Azije i Australije. ARCA 2011 održana je na prostoru većem od 800 m2.

IzlagačiBroj izlagačaBroj inovacija
Udružene članice Udruge inovatora Hrvatske21112
Trgovačka društva2933
Akademska zajednica715
Pojedinci3838
Mladi inovatori3939
Ukupno iz RH134237
Inozemni izlagači1098
Sveukupno144335

SAMO INOVATIVNO GOSPODARSTVO MOŽE PREVLADATI KRIZU

Ovogodišnja 9. međunarodna izložba inovacija ARCA 2011 što je održana od 13. do 15. listopada, središnja je i ključna manifestacija inovativnog stvaralaštva u Hrvatskoj na kojoj je predstavljeno 128 izlagača s više od 250 inovacija iz Hrvatske i svijeta, koje su stvorili pojedinci i timovi stručnjaka njih više od 320. Izložba je postavljena na više od 800 m2.

Značajka ovogodišnje izložbe je iznimno veliki broj inovacija koje su rezultat rada brojnih domaćih gospodarskih i poduzetničkih institucija. Također je na izložbi izloženo i nekoliko inovativnih projekata potpomognutih sredstvima HBOR-a, BICRO te jamstvima Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva pružilo je doprinos jačanju hrvatskog inovacijskog kapaciteta putem sufinanciranja vrijednih inovacijskih projekata i podupiranjem promocijskih programa Udruge inovatora Hrvatske. Hrvatska gospodarska komora putem svojih projekata inovatorima pruža konkretnu potporu u promociji i sufinanciranju pojedinih projekata. Vrijedno je napomenuti da su se na izložbi mogle razgledati inovacije koje tradicionalno na ARCA izlažu gradske i županijske udruge inovatora promovirajući na taj način radove svojih članova i članica. Na izložbi su posebnu pozornost pobudili izloženi radovi više od 30 mladih inovatora koji su polučili vrijedne nagrade i priznanja na nacionalnim i međunarodnim smotrama. Interes posjetitelja, njih više od 8.000 privukle su izložene inovacije inozemnih izlagača (Rusija, Rumunjska – dvije selekcije, Mađarska, Češka, Slovenija, Poljska, Iran, Srbija, Bosna i Hercegovina i UKrajine. Vrijednost programa ARCA prepoznala je i IFIA – Međunarodna organizacija nacionalnih inovatorskih asocijacija pružajući konkretnu potporu u animiranju svojih članica za aktivnim sudjelovanjem u programu ARCA.

Najznačajnija poluga rasta i razvoja tvrtke je portfelj intelektualnog vlasništva

Udruga inovatora Hrvatske uvjerena je da svojom misijom promocije inovacija, inovatora i njihovih organizacija pridonosi afirmaciji stvaranja inovacija koje nas vode u sretnije i bogatije društvo.

Produbljivanjem gospodarske krize svako nacionalno gospodarstvo susreće se s problemom produktivnosti. Svjedoci smo činjenice da je u današnjem gospodarstvu najznačajnija poluga rasta i razvoja tvrtke je portfelj njegovog intelektualnog vlasništva. Prema nekim procjenama, udio intelektualnog vlasništva u najvećim svjetskim tvrtkama veći je od 75% ukupne tržišne vrijednosti tvrtke. Osmišljenim korištenjem vlastitog intelektualnog vlasništva i hrvatske tvrtke mogu ostvarivati konkurentsku prednost, širiti svoje tržište, steći bolju prepoznatljivost, ali i povećati prihode, dobit i ukupnu vrijednost tvrtke. Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja udruga inovatora u svakoj državibitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za motiviranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

U tom smislu i odgoj mladih, te istraživački i eksperimentalni rad u njihovim odgojno – obrazovnim procesima, a posebno u visokoškolskom obrazovanju, od ključne su važnosti za razvoj gospodarstva temeljenog na novim znanstvenim spoznajama i na njima baziranim tehnologijama, naglasci su iz prigodnih obraćanja prof.dr.sc. Stjepana Cara, predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, prof. Dunje Seiter – Šverko, ravnateljice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i prof.dr.sc. Ante Markotića, predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Dr.ac. Andras Vedres predsjednik IFIA – Međunarodne organizacije nacionalnih inovatorskih asocijacija opetovano je naglasio da ARCA kao projekt postaje obrazac sjajne organizacije promotivnih aktivnosti koji je nužan inovatorima i njihovim organizacijama kako u Republici Hrvatskoj tako i unutar Međunarodne organizacije IFIA. Promocija inovacija i inovatorstva putem djelovanja udruga inovatora u svakoj državibitno pridonosi razvoju inovacijske kulture u tvrtkama i značajna je pomoć za motiviranje zaposlenika na kreativno razmišljanje i stvaranje inovativnih proizvoda i procesa.

Otvarajući 9. izložbu inovacija ARCA 2011 gospođa Tihana Kraljić, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva istaknula je da je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prepoznalo napore i dosege Udruge inovatora Hrvatske u ostvarenju programskih aktivnosti na organiziranju i unapređivanju inovacijske djelatnosti te pruža svekoliku potporu tim nastojanjima. Naglasila je da je Ministarstvo samo u protekle tri godine osiguralo inovatorima i poduzetnicima više od 800 potpora vrijednih 28 milijuna kuna putem projekta Inovacijama do konkurentnosti.

2. konferencija INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI

Zaključci 1. konferencije održane 2010.,kao i odaziv predavača i sudionika potaknuli su nas da i ove godine zavrijeme izložbe ARCA 2011 organiziramo 2. konferenciju INOVACIJAMA DOKONKURENTNOSTI s ključnim temama: okruženje za kreativnost i inovacije,akademsko obrazovanje i gospodarstvo, inovacije i poduzetništvo teprimjeri dobre prakse.

U svojim uvodnim riječima prof.dr.sc. Stjepan Car – KONČAR – Institut za elektrotehniku, d.d., predsjednik Uprave,predsjednik Udruge inovatora Hrvatske, i predsjednik IFIA– Međunarodnefederacije nacionalnih organizacija inovatora – Andras Vedres istaknulisu da razmjena iskustava na ovakvim skupovima bitno pridonosi podizanjuinovacijske kulture u gospodarstvu i društvu u cijelini, ali i ukazujenositeljima državnim dužnosnicima na pravce planiranja gospodarskograzvoja.

Na ovogodišnjoj Konferenciji podneseno je 25 referata u okviru predviđenih tematskih cjelina sa slijedećim Programom:

DVORANA
MODERATOR: Doc. dr.sc. Darko Huljenić, Ericsson Tesla – Zagreb
TEMAO
KRUŽENJE ZA KREATIVNOST I INOVACIJE
Mr. HRVOJE GALIČIĆ, dipl. oec. Hrvatska banka za obnovu i razvitak, pomoćnik direktorice Sektora kreditiranja, Zagreb
ULOGA HBOR-a U FINANCIRANJU PRONALAZAKA
THE ROLE OF HBOR IN TE FINANCING OF INNOVATIONS
Doc. dr. sc. DARKO HULJENIĆ, manager za tehnologiju i znanstvene aktivnosti, Ericsson Nikola Tesla – Zagreb
ULOGA ZNANJA U ODRŽIVOM SUSTAVU STVARANJA INOVACIJA
THE ROLE OF KNOWLEDGE WITHIN THE SUSTAINABLE SYSTEM FOR CREATING INNOVATION
Dr. sc. JELENA BUDAK – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb
Dr. sc. EDO RAJH – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb
Dr. sc. LJILJANA BOŽIĆ – Ekonomski institut Zagreb, Zagreb
POTICANJE SURADNJE GOSPODARSTVA I ZNANOSTI U HRVATSKOJ: ISKUSTVO MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA U IRCRO PROGRAMU
FOSTERING INDUSTRY – SCIENCE COLLABORATION IN CROATIA: SMEs EXPERIENCE FROM IRCRO PROGRAMME
Mr. sc. LJILJANA KUTEROVAC, zamjenica ravnatelja, Državni zavod za intelektualno vlasništvo – Zagreb
SUSTAV INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA KAO OKVIR ZA POTICANJE KREATIVNOSTI INOVACIJA
INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM AS A FRAMEWORK FOR FOSTERING THE CREATIVITY AND INNOVATIONS
Dipl. ing. matematike, DALIBOR MARIJANOVIĆ, direktor Poslovnog – inovacijskog centra – BICRO d.o.o., Zagreb
PROGRAM PROVJERE INOVATIVNOG KONCEPTA – POC
Program Proof of Concept – PoC
Dr. sc. ZLATKO KUZMAN, predsjednik HGK Županijske komore Karlovac, Karlovac
VALENTINA SEČEN, dipl. oec.,stručni suradnik – HGK Županijska komora Karlovac, Karlovac
STRATEŠKI PRISTUP RAZVOJU INOVACIJSKOG OKRUŽENJA U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI
THE STRATEGIC APPROACH TO THE OF INNOVATIVE ENVIRONMENT IN KARLOVAČKA COUNTY
Mr. tehničkih znanosti, viši predavač, PETAR ČOVO, SVEUČILIŠTE U ZADRU
HRVATSKI INOVATORSKI PORTAL
CROATIAN INNOVATIVE PORTAL
ANDRAS VEDRAS, predsjednik IFIA– Međunarodna federacija nacionalnih organizacija inovatora – Mađarska
ZNAČENJE DRŽAVNIH I JAVNIH POTPORA U POTICANJU INOVATIVNOSTI I KREATIVNOSTI
IMPORTANCE OF GOVERMENTAL AND PUBLIC SUPORT IN DEVELOPMENT OF CREATIVITI AND INOVATIVNES
Mr. specijalist organizacije i industrijske psihologije, prof. psihologije, TANJA PURETA- RAMIRO d.o.o., Zagreb
RUKOVOĐENJE KOJE POTIČE KREATIVNOST
CREATIVITY FOSTERING MANAGEMENT
SAŠA GROZDANIĆ, dipl. ing. geologije, Razvojna Agencija Zagreb – TPZ d.o.o., Zagreb
POTPORA PROCESIMA RAZVOJA INOVATIVNIH PROIZVODA U RAZVOJNOJ AGENCIJI ZAGREB
THE SUPPORT TO PROCEDURES OF INNOVATIVE PRODUCTS DEVELOPMENT IN THE DEVELOPMENT AGENCY ZAGREB
Mr. ANTE NIKOLAŠ, dipl. ing. elektrotehnike, Zajednica tehničke kulture Brodsko – posavske županije, Slavonski Brod
INTERAKCIJA TRŽIŠTA I INVENTIVNOSTI STVARALAČKIH SUSTAVA
INTERACTION BETWEEN THE MARKET AND CREATIVE SYSTEMS’ INNVENTIVENESS
ANA HAFNER, zamjenik direktora, Ph. D. student, Inovatorski centar Slovenije, Republika Slovenija
NEOVISNI INOVATORI I POTICAJNA OKOLINA ZA INOVACIJE
INDEPENDENT INVENTORS AND SUPPORTIVE ENVIRONMENT FOR INNOVATION
2. Tema
AKADEMSKO OBRAZOVANJE I GOSPODARSTVO
Prof. dr. sc. VEDRAN BILAS, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
CENTAR IZVRSNOSTI ZA NAPREDNE KOPERATIVNE SUSTAVE
CENTRE OF EXCELLENCE FOR ADVANCED COOPERATIVE SISTEMS
Prof.dr. sc. IVAN PETROVIĆ, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
CENTAR IZVRSNOSTI ZA NAPREDNE KOPERATIVNE SUSTAVE
CENTRE OF EXCELLENCE FOR ADVANCED COOPERATIVE SISTEMS
Rasprava po održanim referatima
ZAKLJUČNA RIJEČ VODITELJA S PRIJEDLOGOM ZAKLJUČAKA
DVORANA B
MODERATOR: Mr.sc. Domagoj Račić, direktor, Mreža znanja d.o.o., Zagreb
3.TEMA
INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO
ĐURO HORVAT,dipl. oec., direktor TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec
MEHANIČKA BIOLOŠKA OBRADA – TEHNOLOGIJA ZA OBRADU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
MECHANICAL BIOLOGICAL TREATMENT – TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF MIXED COMMUNAL WASTE
Dr. NIKO MAJDANDŽIĆ, redovni profesor u trajnom zvanju, Informatički inženjering – ININ d.o.o., Zagreb
SUSTAV INTEGRIRANOG PLANIRANJA I TERMINIRANJA -JEDNA OD MOGUĆNOSTI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI HRVATSKOG GOSPODARSTVA
INTEGRATED PLANNING AND SCHEDULING – ONE OF POSSIBILITIES TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE CROATIAN ECONOMY
BORIS VUKUŠIĆ,direktor – BIMEX PROM d.o.o., Zagreb
INOVACIJOM DO KONKURENTNOSTI
COMPETITIVENESS THROUGH INNOVATION
MARINA GRGIĆ ELDIĆ,dipl. pravnik, Razvojna agencija Zagreb – TPZ, Zagreb
ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA NA RAZVOJNIM PROJEKTIMA U I&R KLASTERU
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON DEVELOPMENT PROJECTS IN I&R CLUSTER
Mr. sc. BRANKO GRAHOVAC, dipl. oec. , Udruga seniorat, Zagreb
FORMULA GOSPODARSKE EFIKASNOTI ZA IZLAZAK IZ GOSPODARSKE KRIZE
THE FORMULA OF ECONOMIC EFFICIENCY FOR RECOVERY FROM ECONOMIC CRISIS
Željko Kovač, dipl. ing. elektrotehnike, poslovni savjetnik, Centar za poduzetništvo Zagreb d.o.o, Zagreb
ALTERNATIVNI IZVORI FINANCIRANJA PODUZETNIŠTVA
ALTERNATIVE SOURCES OF ENTREPRENEURSHIP FUNDING
4. TEMA
PRIMJERI DOBRE PRAKSE
Prof. dr. sc. DARKO UJEVIĆ, dekan, Sveučilište u Zagrebu , Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb
RAZVOJ I PRIMJENA SUSTAVA VELIČINE ODJEĆE
DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THE CLOTHING SIZE SYSTEM
Dr. sc. ANTE JUKIĆ, izvanredni profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
NANOTEHNOLOGIJA – PARTNERSTVO KONČARINSTITUTA ZA ELEKTROTEHNIKU I FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJA U TEMELJNIM ISTRAŽIVANJIMA
NANOTECHNOLOGY – PARTNERSHIP OF KONČARELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTE AND FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING ANDTECHNOLOGY IN FUNDAMENTAL RESEARCH
Prof. LJUBOMIR SAMARDŽIJA, Udruženje inovatora Bihać, Bosna i Hercegovina”EKOBIS-2011″ FORUM EKOLOŠKIH INOVACIJA“EKOBIS-2011” ECOLOGICAL INNOVATIONS FORUM
Mr. ŽARKO BAUČIĆ, dipl. ing. stroj. BASTA d.o.o., Zagreb
IZVEDBENI MODEL SUSTAVNOG ANGAŽMANA KREATIVNOSTI DJELATNIKA TVRTKE U FUNKCIJI POVEĆANJA KONKURENTNOSTI TVRTKE
THE EXECUTIVE MODEL OF SYSTEMATICENGAGEMENT OF COMPANY’S EMPLOYEES CREATIVITY IN FUNCTION OF IMPROVINGTHE COMPANY’S COMPETITIVENESS
Prof. dr. sc. UROŠ STANIĆ, viši znanstveni savjetnik, Kosezi d.o.o., Ljubljana, Republike Slovenija
PRETVORBA BOLNICA U GORENJSKOJ U INOVATIVNE BOLNICE
TRANSFER OF HOSPITALS IN GORENJSKA TO INNOVATIVE TYPE

Rad 2. konferencije INOVACIJAMA DOKONKURENTNOSTI pratilo je više od 80 sudionika s područja RepublikeHrvatske. Nakon svake obrađene tematske cjeline sudionici konferencije inositelji referata razvili su raspravu nakon čega je Znanstveni odbor2. Konferencije usvojio slijedeće:

P O R U K E

Inovacije bitno pridonose konkurentnosti proizvoda i usluga te su preduvjet uspješnog gospodarstva i održivog razvoja.

Primijenjena znanstvena istraživanja izvorište su nastajanja visoko tehnoloških inovacija.

Srednje i visoko obrazovanje uz eksperimentalnirad u radionicama i laboratorijima ključni su za primjenu znanja,razvoj vještina i stvaranja inovacija.

Umrežavanje akademske zajednice i gospodarstva ključno je za povećanje konkurentnosti i održivog obostranog razvoja.

Tehnička kultura kao dio obrazovnog sustava imavažnu ulogu u usmjeravanju mladih ka prirodnim i tehničkim znanostimakoje su temelj gospodarskog razvoja.

Očekuje se da odgovarajuća ministarstva idržavna tijela prepoznaju inovatorsko stvaralaštvo kao i povezivanjegospodarstva i znanosti za temelj održivog razvitka Republike Hrvatske.

Potpisan sporazum o suradnji

Predsjednik Udruge inovatora Hrvatske dr.sc. Stjepan Car i direktorica Nacionalne Uprave za znanstvenaistraživanja Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih i sportaRumunjske Camelia Marinescu potpisali su Sporazum o suradnji kojem jecilj daljnje unapređenje suradnje dviju institucija u promociji itransferu inovacija i rezultata znanstveno istraživačkih projekata.Jednako je tako predviđena i međusobna pomoć u organiziranju novihizložbi inovacija i novih tehnologija u Rumunjskoj odnosno Hrvatskoj kaoi promidžba inovacija i novih tehnologija na trećim tržištima ilisajmovima znanja i inovacija.

Novi vitezovi inovatorstva

Na svečanosti uručivanja službenihnagrada ARCA 2011 upriličeno je i uručenje Odličja Vitezova inovatorstvaIFIA Međunarodne federacije nacionalnih inovatorskih asocijacijapojedincima za dugogodišnji inovatorski, profesionalni i dragovoljni radu organiziranom inovatorskom sustavu Republike Hrvatske i to:

prof. Mladenu Marušiću strukovna škola Faust Vrančić u Zagrebu za dugogodišnji mentorski rad s mladima

Milanu Hrenoviću inovator iz Zagreba za 50. godina inovatorskog rada

inž. Marku Bubašu, predsjedniku Udrugeinovatora Karlovačke županije i zamjeniku predsjednika Udruge inovatoraHrvatske za 40. godina dragovoljnog rada u hrvatskom inovatorskomsustavu

Đaniju Pincanu, tajniku Saveza udrugainovatora Istarske županije za 30. godina profesionalnog i dragovoljnograda u hrvatskom inovatorskom sustavu

Silvani Svilar, stručnoj suradnici uUdruzi inovatora Hrvatske za 20. godina profesionalnog i dragovoljnograda u hrvatskom inovatorskom sustavu

Službene nagrade ARCA 2011

Međunarodni ocjenjivački sud ARCA 2011sastavljen od istaknutih znanstvenika i stručnjaka u području primjeneznanja i inovativnog stvaralaštva:

Prof.dr.sc. Petar Biljanović – Fakultet elektrotehnike i računarstva – predsjednik suda

Dr.sc. Jelena Bleiziffer, Institut IGH u Zagrebu,– članica suda

Inž. Marko Bubaš – zamjenik predsjednika Udruge inovatora Hrvatske, tajnik suda

dr.sc. Evgeny Kaynov, Ruska kuća za međunarodnu znanstvenu i tehnološku suradnju – član suda

Dr.sc. Ante Elez, KONČAR – Institut za elektrotehniku, Zagreb – član suda

prof. Marčelo Marić, Udruga inovatora Hrvatske – član suda

Branka Rakić dipl. inž., Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva – članica suda

Prof.dr.sc. Damir Semenski, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – član suda

Josip Turković dipl. inž. Hrvatska elektronička industrija, Zagreb – član suda

Četiri ključna kriterija prema kojima suocjenjivane izložene inovacije bila su: kreativnost, komercijalnavrijednost, tehničko-tehnološka razina i mogući utjecaj na okoliš tesigurnost i zdravlje ljudi.

Samo 31 % izloženih inovacija dobilo je službene nagrade ARCA 2011, a svi drugi Priznanja za sudjelovanječime su Organizacijski odbor i Ocjenjivački sud ARCA željeli poručitisvima da je stvaranje novog, boljeg i različitog od postojećeg, ključuspjeha u poslovanju tvrtki i veliki izazov za afirmaciju primjenestečenih znanja i vještina tijekom redovnog, ali i cjeloživotnogobrazovanja.

Temeljem dvodnevnog rada Ocjenjivački sud usvojio je 15. listopada 2011.

ODLUKU

o dodijeli službenih nagrada ARCA 2011 slijedećim pojedincima i institucijama:

1ELEKTROMOTOR S PERMANENTNIM MAGNETIMA NAMIJENJEN POGONU MANJIH PLOVILADr.sc. Branimir Ružojčićzlato
3FASADNI OKVIR ZA MONTAŽU PROZORA P20110064AANTIĆ RATKOzlato
10THE BLUE DOLPHIN MEDIJSKA TERAPIJA,HAA-BR.02-289902-2506AMAJA PLOHZlato, Posebno priznanje prvog instituta istraživača i inovatora u I.R.Iran
14NASTAVNO UČILO „FN SET 20W”Arsoski Stevče-
AURORA ENERGETIKA d.o.o.
zlato
32SAMOSTABILIZIRAJUĆE OSOBNO VOZILO NA JEDNOM KOTAČU
PCT/HR2011/000023
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave i
obradbu informacija, prof.dr.sc. Damir Seršić
Zlato, Posebno priznanje prvog instituta istraživača i inovatora u I.R.Iran
58INNOVATION@NETCITUS d.o.o., Tomislav Bronzin mag. ing. el.zlato
62REGULATOR DIFERENCIJALNOG TLAKA BEZ POMOĆNE ENERGIJEStanko Bezekzlato
79TRAMBUSSven Kapuđijazlato
86PRETOVARNE STANICE TIP TEHNIXÐuro Horvat-TEHNIX d.o.o.zlato
91INTESTISANNikola Petkovićzlato
105LUKSUZNA JAHTASimtec marine d.o.o.zlato
119UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA BRODU TIP BRODOPURBS40Antun Željko Lukas mr.sci.biol.,
Darko Novosel, TTK Karlovac
Zlato,IFIA cup
120BACAČ GRANATAHS PRODUKT d.o.o., Marko Vuković, Janko Markovićzlato
125ISTRAŽIVAČKA MODULARNA KOLICA UPRAVLJANA PREKO WLAN-AKristijan Blakšićzlato
126KONDENZACIJSKA PARNA TURBINA S REGULIRANIM ODUZIMANJEM
PARE SNAGE 1000 KW (MAX.1200 KW)
TTK Karlovac, Gupa autorazlato
154METODA PRETVORBE KISELOG MULJA (OTPADRAFINIRANJA NAFTE) U BITUMEN UZ POMOĆ POLIMERNE METODE/METHOD FORCONVERTING ACID-SLUDGE (WASTE OF RE-REFINED OIL) TO BLOWN BITUMEN BYPOLYMER METHODGosp. Seyed YOUSEF czlato
184ELABORACIJA EFIKASNIH METODA DOBIVANJANOVIH NA TOPLINU OTPORNIH MATRIČNIH POLIMERSKIH NANO-STRUKTURA/THEELABORATION OF EFFECTIVE METHODS OF OBTAINING OF THE NEW HEAT-PROOFINGMATRIX POLYMERIC NANOSTRUCTURED COMPOSITES.Novotortsev V.M., Eremenko I.L., Muzafarov A.M.
Institut Kurnakov za općenitu i inorgansku kemiju, Ruska akademija znanosti
Ruska Federacija
zlato
186TV OPREMA ZA ISPITIVANJE BUŠOTINA/TV EQUIPMENT FOR WELLS INVESTIGATION.Ermolin Aleksandr, Novikov Evgeniy, Chkouratnik Vladimir, Vartanov Aleksandr, Kovpak Igor
Moscow State Mining University
Russian Federation
zlato
190PROTUPOŽARNO SREDSTVO “ARMED”/FIRE-FIGHTING LIQUIDSlavko Likarzlato
196MC SISTEM GRADNJE – PRETVORNIČKE FEROCEMENTNE DVORANE/MC SISTEM GRADNJE – PREFABRICATED FERROCEMENT HALLSMilenko Milinković i Mladen Milinković
„MILINKOVIĆ COMPANY“ DOO
zlato
219MEHATRONIČKI SUSTAV ZA MJERENJE KUTNIH POMAKA/MECHATRONICS SYSTEM FOR MEASURING THE ANGULAR DISPLACEMENTSNACIONALNI INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJ MEHATRONIKE I MJERNIH TEHNIKA – INCDMTM
GHEORGHE I. GHEORGHE, BECA PAUL, MOCANU NECULAI, ANCUTA PAUL, OLARU MIRCEA, ILIE IULIAN
zlato
222ZRAČNI ELEKTRIČKI VODIČ SA VLASTITOM ZAŠTITOM OD MRAZA / LEDA/Aerial electrical conductor with self-protection to frost / iceINCDIE ICPE-CA
Palii Liviu-Sorin, Kappel Wilhelm, Codescu Mirela-Maria, Pãtroi Eros-Alexandru, Iorga Alexandru, Ionescu Ion, Racoviþan Irina
zlato
223SASTAV I METODA OBRADE, DEZINFEKCIJE,KEMIJSKE I BIOLOŠKE RESTAURACIJE POVRŠINE POVIJESNIH DOKUMENATA UZ POMOĆHIDROKSIAPATIT NANOČESTICA/Composition and treatment method,disinfection chemical and biological restoration of historical papersurface by hydroxyapatite nanoparticlesNacionalni istraživački i razvojni institut za kemiju i petrokemiju – ICECHIM
Rodica-Mariana ION, Sanda Maria DONCEA
zlato
225PROCES DOBIVANJA IMUNOSORBENT TRENBOLONE-3-UGLJIKOMETILOKSIMA-
OVALBUMIN UGLJIKOMETIL-CELULOZE (TREN-3-CMO-OVA-CM- CELULOZA)/
Process for obtaining immunosorbent
trenbolone-3-carboxymethyloxim- Ovalbumin carboxymethyl-cellulose-
(Tren-3-CMO-OVA-CM- cellulose)
Horia Hulubei Nacionalni institut za istraživanja i razvoj u području fizike i nuklearne energije (IFIN-HH)
Dorobantu Ioan, Harangus Livia, Corol Delia Irina
zlato
226PROCES DOBIVANJANANDROLON-3-UGLJIKOMETILOKSIMA-GOVEDSKOG SERUMA ALBUMIN-ALKALNEFOSFATAZE (NAND-3CMO-BSA-FA) ENZIMSKI MARKER/Process for obtainingNandrolone-3-carboxymethyloxime- bovine serum albumin-alkalinephosphatase (nand-3CMO-BSA-FA) enzymatic markerHoria Hulubei Nacionalni institut za istraživanja i razvoj u području fizike i nuklearne energije (IFIN-HH)
Dorobantu Ioan Harangus Livia, Corol Delia Irinase
zlato
228JEZICI BEZ BARIJERA/LANGUAGES WITHOUT BARRIERSDagmar RÝDLOVÁzlato
6UREĐAJ ZA BEŽIĆNO UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE RAZLIČITIH
APARATA I UREĐAJA ’’INTERFACE 4+4’’
MARČELO MARIĆ, ZORAN ČERNJAsrebro
27WMIX – BEŽIČNA KOMUNIKACIJA U KONEKTORUUNSKA 3Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i računarstva
, Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija- Luka Celić
srebro
29SUSTAV ZA KONTINUIRANO MJERENJE SNAGE NA BRODSKOJ OSOVINISveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave i
obradbu informacija, Zoran Stare, Hrvoje Džapo
srebro
34MEDICINSKI STOLACĐorđe Štanglsrebro
42SVJETLOVODNI UMETAK ZA UHO S UGRAĐENIM OPTIČKIM KABELOM, PCT/HR2011/000037TONČI KOSOR, oecsrebro
51GRAETZFilip Dragić, I. Tehnička škola Teslasrebro
54UREĐAJ ZA USMJERAVANJE SUNČEVIH ZRAKA NA SOLARNI PANELMentor: Martin Kaprel, Luka Pavličićsrebro
61AUTOMATSKO CILJANJE KAMERE NA KRANUSTYPE CS d.o.o.- Stjepan Čajićsrebro
99M.B. 001Nagradu dijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je zlatna medalja s likom Nikole Tesle.Autor: Marko Bermanec 6. razred
, Mentor: Josip Polaček
srebro
102KUĆA PRIRODNE IZVRSNOSTIPTO NEKIĆ, Rade Nekić, Dragica Nekićsrebro
115ČAROBNI PAPIR U970085Vladimir Halovanićsrebro
118CENTRIFUGALNA VRCALJKA –VERTIKALNATRI E d.o.o., Autor:Dr. Dadić Ivansrebro
121DNO SPREMNIKA STRELJIVAHS PRODUKT d.o.o., MARIO RENDULIĆsrebro
127PODIZNI PANTI ZA VRATA S REGULACIJOM TEŽINE VRATAMilan Hrenović, TEHNOPLASTIKA d.o.o.srebro
132GRABOVČEVA KRMAAnte Grabovacsrebro
155UBLAŽIVAČ BOLOVA MENSTRUACIJE (ANTI DYSMENORRHEA 08)/PAIN KILLING INSTRUMENT FOR MENSTRUATION (ANTI DYSMENORRHEAL 08)Gđa. Sheida RAFIEZADEH GHARAHTAPEH
Gđa. Mansoureh HOSSEINI
Gosp. Amin GHALEGHAFI
Golestan sveučilište medicinskih znanosti
srebro
157PISOAR S AUTOMATSKIM ISPIRANJEM POKRETAN ENERGIJOM IZ URINA/URINE ENERGY OPERATED AUTOMATIC FLUSH URINALBereznai, Józsefsrebro
171ORTOPEDSKA PLOČICA SA RAŠLJASTIM VIJCIMA/ORTHOPEDIC PLATE WITH FORKED SCREWSDr. Adnan DIZDARsrebro
176BROD ZA UKLANJANJE PLUTAJUĆEG OTPADA/WATER SURFACE CLEANING VESSELLjubomir SAMARDŽIJAsrebro
180CJEVASTA PRITKA ZA ZALIJEVANJE/WATERING TUBE-POLEJosip GUJIĆsrebro
181NAČIN ZAŠTITE OD KRIVOTVORINA I KONTROLAAUTENTIČNOSTI VRIJEDNIH PROIZVODA/WAY OF PROTECTION AGAINST FAKES ANDCONTROL OF AUTHENTICITY OF VALUABLE PRODUCTSRuska Federacija
Fakultet fizike, M.V.Lomonosov Moscow State University,
srebro
182METODA ZAŠTITE OD KRIVOTVORINA I KONTROLAAUTENTIČNOSTI VRIJEDNIH PROIZVODA/METHOD OF PROTECTION AGAINST FAKESAND CONTROL OF VALUABLE PRODUCTS AUTHENTICITYBazylenko V.A., Batsev S.V., Davletshin I.Z., Ulasevich M.S.
Ruska Federacija
Fakultet fizike,
srebro
183METODA DOBIVANJA KALCIJ PEROKSIDA (NANO-KEMIJA PEROKSIDA)/THE METHOD OF OBTAIN OF CALCIUM PEROXIDE (NANOCHEMISTRY OF PEROXIDES).Novotortsev V.M., Prikhodchenko P.V., Tripol`Skaya T.A.
Institut Kurnakov za općenitu i inorgansku kemiju, Ruska akademija znanosti
Ruska Federacija
srebro
193PLASTIČNE APROKSIMALNE MATRICE SA PERFORACIJAMA ZA IVORY DRŽAČE/PLASTIC PROXIMAL MATRICES WITH PERFORATIONS FOR IVORY HOLDERSdr. Žarko Kolundžijasrebro
205OPREMA ZA ULTRAZVUČNU OBRADU ELEKTRIČNIMPRAŽNJENJIMA DUBOKIH MIKRO-UTORA/Equipment for ultrasonic aidingelectrodischarge machining deep microslotsPolitehničko sveučilište u Bukureštu
GHICULESCU Liviu Daniel, MARINESCU Niculae Ion, NANU Sergiu
srebro
211VANJSKO RASVJETNO TIJELO S LED MODULIMA/Outside Luminaire with LED-s modulesICPE SA
IVANOVICI Constantin, POPA Ionel, DRÂNGÃ Ioan, KOTELEŞ Lorant Arpad, CRISTEA Gheorghe, RACICOVSCHI Dan Vergil
srebro
212SOFFIT LAMPA S LED MODULIMA ZA UNUTRAŠNJE OSVJETLJENJE/Soffit Lamp with LED-s for the Inside LightingICPE SA
IVANOVICI Constantin, POPA Ionel, DRÂNGÃ Ioan, KOTELEŞ Lorant Arpad, RACICOVSCHI Dan Vergil
srebro
217METODA I POGONSKI SUSTAV BEZ POTREBEULAGANJA VLASTITE ENERGIJE ZA MOBILNE SUSTAVE/Method and device ofpropulsion without any source of self-energy for mobile systemsInstitut čvrste mehanike Rumunjske akademije
Ovidiu Ilie Sandru, Radu I. Munteanu, Luige Vlãdareanu, Lucian M.Velea, Paul Şchiopu, Mihai S. Munteanu, Alexandra Şandru, Gabriela Tonþ,Victor Vlãdareanu, Ioan Bacalu, Lucian Stanciu
srebro
233TURBINA BEZ LOPATICA/BLADELESS TURBINEMiroslav SEDLACEK
Czech Technical University in Prague,
srebro
234?model vjetrenjače s rotirajućim vertikalnim vratilima, sigurnosni oklop za
„flaksericu“, nož za obrezivanje voćaka,
hmelina jankosrebro
240device for creation of the biodequte electromagnetic fieldsvasyl goch et aleasrebro
11POSTUPAK I UREĐAJ ZA RELAKSACIJU, OPUŠTANJE I POBOLJŠANJE OPĆEG STANJA ZDRAVLJA D20110227DEVOVIĆ NEDŽADBronca, IFIA medalja za inovativnost
16USISAVAČ SA MOKRIM FILTEROMKostić Borislav- ELEKTRONCObronca
31PANORAMSKI SUSTAV ZA POMOĆ VOZAČU PRI PARKIRANJU VOZILASveučilište u Zagrebu
Fakultet Elektrotehnike i računarstva,
Zavod za elektroničke sustave
i obradbu informacija, Adam Heđi,
dipl. Ing, prof. dr. sc. Sven Lončarić
bronca
35SKLOPIVE KRUŽNE STEPENICEAlan Posavec, Industrijsko obrtnička škola Viroviticabronca
39TAMNA ČOKOLADA S CVJETNIM MEDOM I S MASLINOVIM ULJEMMARINKO BIŠKIĆbronca
41KVAPAK – PROSTORNI RAZMJEŠTAJ JEDINICA U KNJIŽNICIJOSIP KALEBIĆ, studentbronca
46HIBRIDNA VJETROELEKTRANA – DESTILATOR P20110545AProf. dr.sc. NEVEN NINIĆbronca
48LED KOCKADPTK Samobor,
Učenik: Jurica Rešetar, Mentor: Ivan Vlainić
bronca
52ROBOCAMJosip Larvabronca
57CB AUTOMATNikola Gnječbronca
59VIOLENCESTOP!Mag informatika d.o.o.- Miroslav Milakbronca
63HELIKOIDNA JEDNOVOJNA BARIJERALucijan Fajsbronca
64MELISSINA ANTI AGE NOĆNA KREMAOPG Jakopovićbronca
65NIKEL ALPSKA RUŽA -SERUM PROTIV BORANika Brlečić, Mirjana BrlečićBronca,Nagrada Ruske Kuće za međunarodnu suradnju za najbolju ženu inovatoricu
71ČEP S BOČNIM OTVOROM P20100424AFRANO PERICAbronca
72NAPRAVA SA SVJETLOSNOM SIGNALIZACIJOM ZA NOĆNI RIBOLOV SA PANULOM P20110079ANENAD GOSPODNETIĆbronca
84MEDNO PROPOLISNI SIRUPI P20110559APIP d.o.o., IVAN BRAČIĆbronca
96CROSALWAT SOLAR SYSTEMGoran Nikolaševićbronca
98ROBOTIZACIJA POLJOPRIVREDNIH UREĐAJAAutor: Mario Andrija Balug,
Mentori: Ivan Murgaš i Josip Polaček
bronca
101MANUFAKTURA CDRDragana Romićbronca
117SAT SA POKRETNIM PRIKAZOMO.Š. DUBOVAC, Autori:članovi kluba
Predstavnik: Toni Pogačić
Mentori:Zlatko Mikač, instruktor
Zoran Halič, član
Miljenko Ožura, prof
bronca
130ETUI ZA KARTICEMilan Hrenović, TEHNOPLASTIKA d.o.o.bronca
135BEHDID 8.50, ELEKTRONSKO POVEĆALO KOJE SE MOŽE SPOJITI NA
NAGLAVNI ZASLON/BEHDID 8.50, ELECTRONIC MAGNIFIER, CONNECTABLE TO AN EYEWEAR MONITORNagradu dijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je srebrna medalja s likom Nikole Tesle.
Gosp. Seyed MANSOUR MOINZADEHbronca
137ROBOT ČISTAČ S VELIKIM MANEVARSKIM SPOSOBNOSTIMA U
IRANSKIM KUĆAMA/CLEANER ROBOT WITH HIGH MOVEMENT CAPABILITY IN IRANIAN HOUSES
Gđa. Zahra SHABANIbronca
148INTELIGENTNI SUSTAV UPOZORENJA NA AUTOCESTAMA/INTELLIGENT HIGHWAY WARNING SYSTEMGosp. Iman ZARNEGARPOURbronca
149SUSTAV IDENTIFIKACIJA TIJELA NAKONNESREĆA NA OSNOVI OTISAKA PRSTIJU, (PRISTUP UPRAVLJANJATIJELIMA)/IDENTIFY BODIES AFTER THE DISASTER SYSTEM BASED ON FINGERPRINTTECHNOLOGY, (THE APPROACH TO MANAGEMENT BODIES)Masoud TAJBAKHSH
dr.Vahid HOSSEINI JENAB
bronca
151NOSAČ IV LINIJE ZA IV TERAPIJU/IV LINE HOLDER MACHINE FOR IV THERAPYGosp. Yusef RAFIEE BYRAAMIbronca
166MASLAC OD SJEMENA LANA I METODA PROIZVODNJE MASLACA OD SJEMENA LANA/LINSEED BUTTER AND A METHOD OF PRODUCING LINSEED BUTTERInstitute of Natural Fibres & Medicinal Plantsbronca
170TURBINA ZA SPORE VODOTOKE/TURBINE FOR SLOW WATER STREAMSZdravko BOSNIĆbronca
173SOBNI PROČISTAČ ZRAKA/ROOM AIR CLEANEREjub KARADŽIĆbronca
179KORNET „SOMBRERO”/“SOMBRERO” ICE CORNETAjla SADIKOVIĆbronca
187KOLIJEVKA S MOTORNOM NJIHALICOM/A DEVICE FOR CRADLING INFANTS AND ROCKING THEM TO SLEEPdr. Borut Likarbronca
195BIO FERMENTIRANI SOK CIKLE/BIO FERMENTED BEETROOT JUICEMr. Božica Mladenović, Nataša Milanović, Nebojša Milanović
Biosil d.o.o
bronca
198SUSTAV UKRUĆENIH KONSTRUKCIJA ZA ZIDANJEOBJEKTA U CILJU OJAČANJA NA HORIZONTALNE UTJECAJE – POTRES/SYSTEM OF NEWMASONRY OBJECT IN AIM OF STIFFENING TO HORIZONTAL INFLUENCES -EARTHQUAKEZoran Petraškovic
Sistem DC90
bronca
206UREĐAJ ZA SMANJENJE VRTLOGA I POVEĆANJESTUPNJA OBRADE KISIKOM TURBINOM POKRETANE VODE/DEVICE FOR VORTEXREDUCTION AND GROWTH OF OXYGENATION DRGREE OF TURBIN DRIVEN WATERSC HIDROELECTRICA SA
DAIA FLORIAN-PETRE, RAICU TICUSI PANTELIE, NEMTOIU SIMONA GRETA, POENARU DRAGOS ANDREI
bronca
218HIDROTERMALNA METODA ZA DOBIVANJENANO-MATERIJALA BRZIM URANJANJEM ZABRTVLJENE AUTOKLAVE U TERMOSTATSKUKUPKU SOLI ILI SILIKONSKIH ULJA/Méthode hydrothermale pour l’obtentionde nanomatériaux rapidement par immersion dans l’autoclave sels de bainthermostaté ou des huiles dans le silicium en fusionNacionalni istraživački i razvojni institut za elektrokemiju i čvrste materijale, Timisoara
Stefan Novaconi, Carmen Lazau, Marian Nitu, Paulina Vlazan, Ioan Grozescu
bronca
221KOMPOZITNI MATERIJAL NA BAZI PALADIJA ZASELEKTIVNU SORPCIJU VODIKA I NAČIN NJEGOVE PROIZVODNJE/Palladiumcomposite material for selective sorption of hydrogen and itsproduction methodsDAVID Elena
STEFANESCU Ioan
bronca
24ROBOT ZA HIDRO-DINAMIČKU OBRADU BETONSKIH I METALNIH POVRŠINA
— ROBOT R JET – 062
Ante Mamić,direktor prodaje
i marketinga „INTECO” d.o.o.
ARCA, posebno priznanje PRVOG INSTITUTA ISTRAŽIVAČA I INOVATORA U I.R.IRAN
66AUTONOMNI SUSTAV NAPAJANJAKončar-Institut za elektrotehniku d.d.
dr Mate Jelavić, Bakir Ðonlagić,
dr Kristijan Horvat, Davor Živko, Ivan Cvrk, mr Boris Lesan, drMiroslav Poljak, Matija Šinko, Branislav Radanović, Tomislav Dragičević
ARCA,NAGRADA RUMUNJSKOG MINISTARSTVAZANOSTI, OBRZOVANJA, MLADIH I INOVACIJA,RUSKA KUĆA ZA MEĐUNARODNUSURADNJU NAGRADA ZA VISOKU RAZINU INOVATIVNOSTI
185TEHNOLOGIJA SMRZAVANJA TLA URUDARSTVU/GROUND FREEZING TECHNOLOGY IN UNDERGROUND ENGINEERING. Nagradudijeli Savez pronalazača Beograda. Nagrada za taj eksponat je brončanamedalja s likom Nikole TesleShuplik M., Plohih V., Nikiforov K., Kiselev V., Borisenko V.
Moscow State Mining University
Ruska federacija
ARCA
208MJEŠAVINA I POSTUPAK DOBIVANJA KOMPOZITACEMENTNO – POLIMERNE MJEŠAVINE ZA PRIMJENU NA ASFALTIRANIM CESTAMA IAUTOCESTAMA /Composition and process for obtaining a cement-polymermixture composition and process for application the composition to pavedroads and highwaysGlobalni centar ekoloških istraživanja – gECOroads
Cristian Daniel IORGOIU, Marian VELCEA
ARCA
220EKOLOŠKI, NA TOPLINU OTPORNI IMPREGNACIJSKI PREMAZI/Ecological thermo resistant impregnation coating compositionsIstraživački institut za napredne premaze
Prundianu Mihai, Florena Ciobanu, Radita Gardu Alexandra Pica
ARCA
85CENTRI ZA GOSPODARENJEM OTPADA EKO – SANATOR DEPONIJEÐuro Horvat-TEHNIX d.o.o.VELIKA NAGRADA ARCA GRAND PRIX, POSEBNA PRIZNANJE MINISTARSTVA ZNANOSTI RUSKE FEDERACIJE
81TESLA U SKULPTURIPero Jelisić, akademski kipardiploma
83KVIZ ZNANJA IZ PODRUČJA FIZIKE I POZNAVANJA LIKA I DJELA NIKOLE TESLESunčica Beloševićdiploma
131NOVE GRAÐEVINSKE SMJESEAnte GrabovacIFIA medalja za inovativnost
133BRODICA „DALMATINO”Ante Grabovac

I na kraju, zahvaljujemo se svimpokroviteljima, supokroviteljima, suorganizatorima, sponzorima,medijima koji su svojim doprinosom pomogli uspješnoj organizacijiovogodišnje ARCA 2011. i 2. konferencije INOVACIJAMA DO KONKURENTNOSTI.Udruga inovatora Hrvatske
Vojislav Raušević, glavni tajnik
prof.dr.sc. Stjepan Car, predsjednik

FOTO GALERIJU IZLOŽBE ARCA 2011. MOŽETE VIDJETI OVDJE

KATALOG IZLOŽBE ARCA 2011. MOŽETE VIDJETI OVDJE